Categorie archieven: Publicaties

Het zal u niet zijn ontgaan, dat diverse medewerkers van UNOX te Oss de laatste tijd stakingsacties voeren; nieuwe eigenaar Zwanenberg wil de arbeidsvoorwaarden van medewerkers gaan wijzigen en daar zijn de medewerkers het niet mee eens! In Nederland is het stakingsrecht niet in een nationale wet geregeld. Verschillende ministers hebben hiertoe pogingen gewaagd, maar […]

  Ben je een kleine werkgever? En vraagt een werknemer om een transitievergoeding? Kijk goed of je in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling! Als u een werkgever bent met een klein bedrijf en u kunt de transitievergoeding niet betalen, kunt u mogelijk gebruikmaken van de overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de hoogte van de […]

Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u hier opgenomen. Uit de paragraaf ‘arbeidsmarkt’ in het regeerakkoord volgt onder meer dat: –    Introductie van een cumulatiegrond […]

Emailcontrole werknemers? Werkgevers die het e-mailverkeer van hun werknemers willen controleren mogen dat niet zomaar doen. Hun personeel moet weten dat hun berichten kunnen worden gecheckt voordat het management tot die maatregel overgaat. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat op 5 september 2017 in een zaak van een Roemeen die in 2007 […]

  De compensatieregeling voor de transitievergoeding van zieke werknemers is uitgesteld. Als een werknemer 2 jaar ziek is, kan de werkgever de zieke werknemer ontslaan. Dan dient er door de werkgever een transitievergoeding te worden betaald. Er is een wetsvoorstel ingediend, om werkgevers voor de betaling van deze transitievergoeding te compenseren (compensatieregeling). Hierbij was voorgesteld […]

  Ben je zonder toestemming van je werkgever op vakantie gegaan? Dan kan je dat duur komen te staan. In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12-09-2017, (werknemer/Veka Shipyard Lemmer BV), wordt geoordeeld dat de werkgever werknemer terecht op staande voet heeft ontslagen. Wat was het geval? Werknemer boekte zijn vakantie voordat hij toestemming […]

Ook de gevolgen van het ontslag voor een werknemer zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding, aldus de Hoge Raad in haar uitspraak van 30 juni jl.,deze uitspraak biedt nieuwe mogelijkheden voor werknemers! Bij het begroten van de billijke vergoeding heeft het Hof ten onrechte tot uitgangspunt heeft genomen […]

  In 2017 verandert de Arbowet. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. In de factsheet Nieuwe Arbowet staan de belangrijkste wijzigingen op een rij: Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van […]

PGB-houder moet ook transitievergoeding betalen Ook een PGB-houder is verplicht bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding te betalen, zo oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren op 22 maart jl. Hebt u als PGB-houder een zorgverlener (langer dan 2 jaar) in dienst? Houdt er dan rekening mee, dat u bij het einde van de arbeidsovereenkomst ook een […]