Vakbonden en werkgevers werken aan hervorming arbeidsmarkt

Het Financieel dagblad berichtte afgelopen zaterdag dat werkgevers en vakbonden in de SER werken aan hervorming van de arbeidsmarkt.

Eerst zou het overleg alleen gaan over een nieuwe ziekteverzekering voor alle werkenden (ook voor zzp’ers), nu werkgevers af willen van de regeling zoals die nu geldt, nl. dat werkgevers het loon van hun zieke werknemers gedurende een periode van 2 jaar moeten doorbetalen. Vooral voor kleine werkgevers kan dit een zware last opleveren, vandaar dat werkgevers huiverig zijn om mensen in vaste dienst te nemen.

Vakbonden staan hier wel voor open, maar daar moet wel iets tegenover staan. Nu wordt ook gesproken over de zelfstandigenaftrek, verplicht pensioensparen en een verplichte basisverzekering voor zzp’ers, zijnde de wensen zijn van de vakbonden.

De werkgevers en vakbonden willen proberen nog dit jaar met een gezamenlijk voorstel te komen.