In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst
mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten
aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk
voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt
verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken
inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of
delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.