Billijke vergoeding; uitspraak Hoge Raad 30 juni 2017

Ook de gevolgen van het ontslag voor een werknemer zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding, aldus de Hoge Raad in haar uitspraak van 30 juni jl.,deze uitspraak biedt nieuwe mogelijkheden voor werknemers!

Bij het begroten van de billijke vergoeding heeft het Hof ten onrechte tot uitgangspunt heeft genomen welk bedrag voor de werkgever een punitief (straf) effect heeft. Ook heeft het hof in ten onrechte de duur van het dienstverband buiten beschouwing gelaten. Bij de begroting van de billijke vergoeding komt het immers aan op alle omstandigheden van het geval, aldus de Hoge Raad. Het hof heeft ten onrechte de gevolgen van het ontslag buiten beschouwing gelaten.

Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1187&showbutton=true