Auto van de zaak

Heeft u een auto van de zaak?

Dan is het volgende van belang om te weten, omdat er veel werkgevers zijn, die de auto op een gegeven moment terug vragen, bijvoorbeeld omdat u ziek bent, of omdat uw functie wijzigt. Wat zijn dan uw rechten?

Als u de auto ook privé rijdt, is het goed om te weten, dat veel rechters het niet zo maar toestaan dat een ter beschikking gestelde auto wordt ingenomen. De ter beschikking gestelde auto wordt nl. vaak gezien als een arbeidsvoorwaarde.

Rechters maken dan vaak een belangenafweging, waarbij het belang van de werkgever om de auto in te nemen wordt afgezet tegen het belang van de werknemer om de auto te behouden. Hierbij speelt een rol, of er bij de werknemer gerechtvaardigd vertrouwen is opgewekt van behoud van de leaseauto, of er bij de werkgever een financiële noodzaak is voor het afnemen van een leaseauto, en of er voldoende (financiële)compensatie wordt aangeboden voor het verlies van de leaseauto. Zelfs al staat er in uw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding, dan nog is het niet altijd redelijk dat de auto wordt ingenomen. Toch zijn er wel een aantal uitspraken van rechters waarin een inname van de auto werd toegestaan. In die gevallen – bij een economische noodzaak, bij langdurige afwezigheid of bij disfunctioneren – bleken de argumenten voor inneming van de leaseauto door de werkgever goed te zijn onderbouwd, en werd het nadeel dat de werknemer leed gecompenseerd.

Kortom; geen gelopen race, laat u goed voorlichten, en neem bij vragen contact met ons op!

Voor interessante uitspraken over de auto van de zaak kijk op:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2010:BM8974

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:1848

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2012:BX3980