Iedere werknemer is wel eens ziek, dat is meestal geen probleem. Maar, langdurig zieken kunnen voor uw bedrijf wél een probleem vormen. Met goede arbeidsomstandigheden kunt u dit niet altijd voorkomen. Maar als u toch met een langdurige zieke werknemer wordt geconfronteerd, dan dient u als werkgever te weten wat uw rechten en plichten zijn. Is een werknemer ziek? Dan is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Hierin zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer beschreven.

Ziekte en re-integratie is vaak een ingewikkelde materie, met verschillende wetten en tegenstrijdige belangen. Bel gerust met ArbeidsrechtPlusAdvocaten voor advies en begeleiding, wij hebben hier veel ervaring mee en loodsen u door de wet- en regelgeving, rekening houdend met de laatste rechtspraak. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over passende arbeid, stopzetting van de loonbetaling of het opleggen van een loonsanctie door het UWV. Ook kunt u gebruikmaken van de professionals in ons netwerk, zoals arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, re-integratie-experts, vertrouwenspersonen of mediators.

Neem contact op voor een gratis kennismaking!