In veel gevallen worden partijen het met elkaar eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dan wordt er een vaststellingsovereenkomst (VSO) of beëindigingovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van ontslag worden vastgelegd.

De wet bevat een bedenktermijn van veertien dagen, waarbinnen de werknemer zijn instemming kan herroepen. De werknemer hoeft geen reden voor de herroeping op te geven. Als de werknemer zijn instemming herroept, wordt de werkgever geacht de opzegging van de arbeidsovereenkomst nooit te hebben gedaan. De arbeidsovereenkomst is dan dus niet beëindigd en duurt voort.

De werknemer die instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst is niet verwijtbaar werkloos is in de zin van de Werkloosheidswet. De werkgever heeft door de opzegging het initiatief tot het ontslag genomen.

Voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst is een redelijke ontslaggrond nodig is. Aan de beëindigingovereenkomst hoeft niet een redelijke ontslaggrond ten grondslag te liggen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer aanspraak op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft de werknemer geen aanspraak op de transitievergoeding.

In beëindigingovereenkomsten zal vaak ook naar een van de redelijke ontslaggronden worden verwezen. Ook zullen werkgever en werknemer in de beëindigingovereenkomst opnemen dat de werknemer recht heeft op de transitievergoeding. Een werknemer zal immers alleen een beëindigingovereenkomst aangaan, als hij het idee heeft dat dat voor hem financieel of om een andere reden aantrekkelijk is.

Heeft u vragen hierover? Bel met ArbeidsrechtPlusAdvocaten, wij voorzien u van een advies door een expert!

Neem direct contact op:

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.

Uw naam *

Telefoonnummer *

Uw E-mail adres

Uw bericht

Alle velden met een * zijn verplicht

Wilt u liever gebeld worden door een van onze specialisten of enkel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom uw arbeidsrechten, laat dan hieronder uw nummer of mail adres achter.