Een schorsing, een non-actiefstelling en vrijstelling van arbeid komen allemaal op hetzelfde neer. Bij een schorsing gaat het meestal om verwijtbaar gedrag van de werknemer en bij een non-actiefstelling kan het ook om niet verwijtbaar gedrag gaan (bijvoorbeeld tijdelijk geen werk). Wilt u een werknemer schorsen? Neem dan contact op met ArbeidsrechtPlusAdvocaten, zodat u goed wordt geadviseerd, wij zijn specialisten op dit gebied! Een werknemer heeft nl. het recht om zijn werkzaamheden uit te voeren. Wanneer de werkgever de werknemer dit recht ontneemt moet u daar goede redenen voor hebben.