Soms is het noodzakelijk uw bedrijf te reorganiseren of te herstructureren. Vaak zullen er dan arbeidsplaatsen komen te vervallen. Aarzel dan niet ons te bellen. Wij hebben ruime ervaring met grote en kleine reorganisaties en kunnen u hierbij helpen. Een reorganisatie bestaat vaak uit de volgende stappen: Inventariseren, bepalen nieuwe organisatie, vaststellen welke arbeidsplaatsen komen te vervallen, afspiegelen, eventueel opstellen sociaal plan, ontslagaanvragen. Vaak dient er een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad te worden voorgelegd. Met het opstellen van deze aanvragen heeft ArbeidsrechtPlusAdvocaten al veel cliënten geholpen. De experts van ArbeidsrechtPlusAdvocaten hebben hier veel ervaring mee.

Worden de ontslagen verdeeld over verschillende afdelingen dan bent u als werkgever verplicht om het ‘afspiegelingsbeginsel’ toe te passen. Dit betekent dat u als werkgever de personeelsleden van het bedrijf, of de afdelingen die u wil reorganiseren, moet indelen in leeftijdsgroepen. Dat moet u doen per categorie uitwisselbare functies.

In sommige gevallen moet er onderhandeld worden met de vakbonden over een Sociaal Plan. In dit plan moet naar voren komen op welke wijze er afscheid wordt genomen van de werknemers. ArbeidsrechtPlusAdvocaten hebben veel ervaring met het opstellen van een sociaal plan en het voeren van onderhandelingen met de vakbonden. Meer informatie? Bel gerust voor een nadere kennismaking!

Worden er minder dan twintig mensen ontslagen, dan is er geen sprake van collectief ontslag en kunnen alle ontslagen als individuele ontslagzaken worden behandeld. Er kunnen individuele regelingen worden getroffen met werknemers.

Bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst met schriftelijke instemming van de werknemer vindt geen preventieve ontslagtoets door het UWV plaats. Een beëindiging met wederzijds goedvinden is natuurlijk ook mogelijk. Indien het ontslag niet op een van deze manieren kan worden gerealiseerd, dan dient ingeval van reorganisatie bij het UWV een ontslagaanvraag te worden ingediend. ArbeidsrechtPlusAdvocaten zijn u hierbij graag behulpzaam.