Bedrijven en instellingen die 50 of meer werknemers hebben, moeten verplicht een ondernemingsraad hebben. Kleinere bedrijven kunnen vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging instellen. Als een meerderheid van de werknemers er om vraagt, zijn bedrijven verplicht deze in te stellen. Kleine bedrijven die geen personeelsvertegenwoordiging hebben, zijn verplicht minstens twee keer per jaar een personeelsvergadering te houden. Daarin bespreekt de ondernemer het ondernemingsbeleid.

Hebt u als werkgever regelmatig te maken met uw ondernemingsraad? heeft een ruime ervaring in het begeleiden van advies- en instemmingsplichtige aanvragen voor een werkgever. Twijfelt u of u een centrale ondernemingsraad moet gaan oprichten? Of een groepsondernemingsraad? De specialisten van ArbeidsrechtPlusAdvocaten helpen u graag op weg, neem contact op voor een gratis gesprek.