Als het niet lukt om samen met uw werknemer afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en u wilt toch tot een einde van het dienstverband komen, dan kunt u twee wegen bewandelen: voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en voor ontslag na 2 jaar ziekte moet u naar het UWV, voor alle andere gevallen moet er bij de Kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend.

Met het voeren van procedures bij de Kantonrechter en het UWV hebben de advocaten van ArbeidsrechtPlusAdvocaten jarenlange ervaring. Wij helpen u graag bij het voeren van een procedure, neem contact op voor gratis advies!