Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt uw arbeidsvoorwaarden af met uw werknemer legt deze vast in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover u en uw werknemer bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris of het aantal uren dat iemand werkt. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die daar bovenop komen, zoals reiskostenvergoedingen, verlofdagen of een auto van de zaak.

Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. Een werknemer mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimumloon. Of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in de wet staat. Geldt er een cao voor de organisatie of de branche waarin u werkt? Dan staan daarin meestal ook afspraken over de arbeidsvoorwaarden. U kunt met uw werknemer aanvullende afspraken maken over uw arbeidsvoorwaarden. Deze mogen niet ingaan tegen de wet of tegen een voor u geldende cao.

Hebt u hier vragen over? Mag u afwijken van de CAO? De experts van ArbeidsrechtPLusAdvocaten adviseren u graag, neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.