Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, dient u rekening te houden met wettelijke bepalingen, maar soms ook met een CAO of een rechtspositieregeling die van toepassing is. Dan hebt u behoefte aan een goed advies, zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bel een specialist van ArbeidsrechtPlusAdvocaten, wij helpen u graag verder.

Zo moet u bij arbeidsovereenkomsten die langer dan 6 maanden duren de werknemer op tijd, dat wil zeggen 1 maand voor de afloop, schriftelijk op de hoogte stellen of u zijn tijdelijke contract al dan niet gaat verlengen en onder welke voorwaarden. Doet u dat niet, dan is de sanctie (maximaal) één maandsalaris. Dit is de aanzegplicht. Deze aanzegplicht geldt niet bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen vaste einddatum is opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke arbeidsovereenkomst om een zieke werknemer te vervangen of een overeenkomst voor de duur van een bepaald project. Ook geldt de aanzegverplichting niet als in de arbeidsovereenkomst een uitzendbeding opgenomen.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan een concurrentiebeding alleen nog worden opgenomen als de motivering waarom dit beding wordt opgenomen, ook schriftelijk is vastgelegd. Er moet sprake zijn van zwaarwegende bedrijfseconomische belangen.

In contracten voor bepaalde tijd die 6 maanden of korter duren mag geen proeftijd worden aangegaan.