Van een arbeidsongeval is sprake als een van uw werknemers te maken krijgt met een ongeluk op het werk. Uw werknemer is bijvoorbeeld van een vrachtauto gevallen bij het laden en lossen, is uitgegleden, of heeft een hand tussen een machine gekregen. De schade die een werknemer daardoor lijdt, kan de werknemer dan vaak verhalen op u als werkgever. Daarvoor is nodig dat de schade is geleden bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, en u als werkgever onvoldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. U bent verplicht om ongevallen die leiden tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname te melden bij de Arbeidsinspectie.

Heeft er een arbeidsongeval plaatsgevonden en hebt u juridische hulp nodig? Bent u door uw werknemer aansprakelijk gesteld voor de schade? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de experts van ArbeidsrechtPlusAdvocaten, wij hebben hier ervaring mee en staan u graag terzijde.